top of page

Anttilanmäki aikajanalla

1878

Maatilat

lso-Saksalan, Anttilan ja Kylä-Kittilän maatilat siirtyivät Asemantaustaan Lahden kylän palon jälkeen.

1905

Vuokratonteiksi

Hollolan pitäjään kuuluva Anttilanmäki palstoitettiin vuokratonteiksi, joille rakennettiin omakotitaloja pääosin 1900 - 1920 -luvuilla.  Rakentaminen oli spontaania ilman kaavaa. Tontin vuokra-aika oli 30-40 vuotta.

1925

Muuttoliike maaseudulta

Alue houkutteli maaseudulta nuoria ihmisiä paremman toimeentulon toivossa. Oli osaavaa väkeä ja oltiin omavaraisia. Alueelle sijoittui useita pieniä kauppoja ja yrityksiä, joista monet lahtelaiset suuremmat teollisuusyritykset ovat saaneet alkunsa, esimerkiksi Luhta Oy sekä Asko Oyj. Alue on ollut aikanaan varsinainen yrityshautomo.

1933

Osaksi Lahtea

Anttilanmäki liitettiin Hollolasta Lahden kaupunkiin. Alueen kaavoitus, vesihuolto ja kadut siirtyivät Lahden kaupungin hoidettaviksi.

1937

Ensimmäinen asemakaava

Kaava ei säilyttänyt jo rakennettua ympäristöä, mutta silti pieniä mökkejä laajennettiin ja korotettiin. 

1951

Vuokratonttien mukainen asemakaava

Vuonna 1936 säädetty esikaupunkiasutuksen torpparilaki mahdollisti vuokratontin lunastamisen maanomistajalta. Edellytyksenä oli lisäksi että tontti oli kaavan mukainen. Vasta 1951 laadittu kaava mahdollisti tonttien lunastuksen.

1957

Asemantausta omakotiyhdistys ry perustettiin

Vuokratonttien pitkä lunastustoimitus kesti maanomistajien vastustuksesta ja vanhasta kaavasta johtuen 20 vuotta. Toimituksen päätyttyä 1957 omia tontteja muodostui Anttilanmäelle 80 kappaletta.

1972

Kerrostalokaava ja purku-uhka

Kaupunki osti tontteja rakentaakseen kerrostaloalueen.  Monet asukkaat, jotka olivat vasta lunastaneet vuokratonttinsa omaksi, eivät suostuneet myymään kaupungille. Näin kerrostaloaluetta ei voitukaan rakentaa. Asukkaiden vastustus pelasti Anttilanmäen.

1983

Pientalokaava

Valtakunnantasolla herättiin suojelemaan yhtenäisiä pientaloalueita. Niin myös Lahdessa.

1993

Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden listalle

Museovirasto ja ympäristöministeriö nostavat Anttilanmäen valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden listalle. 

1994

Lahden kaunein kaupunkimaisema

Hämeen heimoliitto, läänin ympäristötoimikunta ja lääninhallitus valitsivat Anttilanmäen Lahden kauneimmaksi kaupunkimaisemaksi. 

1996

Anttilanmäen kasvipankki

Anttilanmäelle perustettiin kasvipankki, jonka tarkoituksena on alueelle ominaisten perinnekasvien vaaliminen ja niiden käytön edistäminen alueen pihapiireissä. Asukkaat hoitavat kasvipankkia talkoovoimin. 

2000

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry

Asemantaustan omakotiyhdistyksen toimialue supistui Anttilanmäen ja Kittelän alueelle kun läntinen asemantausta hävisi ja nimi muutettiin Anttilanmäki-Kittelän Asukasyhdistykseksi. Näin myös kerros- ja rivitaloasujat toivotettiin yhdistyksen jäseniksi

2003

Mäkitupa

Asukkaiden talkoilla rakentama yhteinen kokoontumispaikka, Mäkitupa, valmistui Anttilanmäen laelle. 

2008

Vuoden kaupunginosa

Suomen kotiseutuliitto valitsi Anttilanmäen vuoden kaupunginosaksi. 

2010

Suojelukaava

Anttilanmäelle vahvistettiin suojelukaava asukasyhdistyksen aloitteesta. Asukasyhdistyksen ja rakennusvalvonnan vuosittaisissa katselmuksissa seurataan rakennustapaohjeen ja suojelukaavan toteutumista.

2019

Kyläjuhla, arjen kiertotalouden kehittäminen ja pihakatualue

Anttilanmäellä järjestettiin ensimmäinen kyläjuhla ja aloitettiin järjestelmällinen arjen kiertotalouden kehittäminen. Kaupunki päätti tehdä koko Anttilanmäestä pihakatualueen asukasyhdistyksen aktiivisen vaikuttamisen tuloksena.

2020

Päijät-Hämeen Vuoden kylä

Anttilanmäki valittiin Päijät-Hämeen Vuoden Kyläksi ja sai kunniamaininnan myös  valtakunnallisessa Vuoden kylä -kilpailussa. 

bottom of page