pihakatu.jpg

Pihakatu-suunnitelma nähtävillä

Anttilanmäen alueen pihakatusuunnitelma on nähtävillä 13.08-26.08. 2020 välisen ajan, jolloin siihen voi tutustua lähemmin. 

Suunnitelman asiakirjat ovat katsottavissa palvelutori Kympissä Triossa (2-kerros Aleksanterinkatu 18) sen aukioloaikoina sekä Lahden kaupungin verkkosivuilla www.lahti.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/suunnittelu/nahtavilla-olevat-katusuunnitelmat

 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa projekti-insinööri Riku Tiittanen, 044 482 0837, riku.tiittanen@lahti.fi

 

Tarvittaessa suunnitelmasta voi tehdä muistutuksen, joka on toimitettava kirjallisena tekniselle- ja ympäristölautakunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Muistutus jätetään sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@lahti.fi (viestin otsikossa mainittava katusuunnitelman nimi). 

 

Muistutuksen voi myös tuoda Lahti-Pisteisiin palvelutorille (Kymppi Trio) tai Nastolaan tai postittaa osoitteella: 

Tekninen ja ympäristölautakunta, Lahti-Piste, Aleksanterinkatu 18.

 

Sijaintikartta https://www.lahti.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/suunnittelu/nahtavilla-olevat-katusuunnitelmat

 

Asemapiirrustus https://www.lahti.fi/PalvelutSite/LiikenneSite/Documents/2020-17-101-K_Asemapiirustus%20pohjoisosa.pdf

 

Asemapiirrustus https://www.lahti.fi/PalvelutSite/LiikenneSite/Documents/2020-17-102-K_Asemapiirustus%20eteläosa.pdf

Anttilanmäestä turvallisempi ja viihtyisämpi pihakadun avulla

Mitä kannattaa huomioida, kun tutkin kaupungin suunnitelmaa?
 

Asukasyhdistyksen ehdotuksessa parkkipaikoista toivottiin aikarajattuja, jotta paikkoja ei käytettäisi väärin (esimerkiksi junalla töihin lähtevien liityntäpysäköintiin). Kaupungin ehdotuksessa paikoilla ei ole aikarajoja. Mitä mieltä olet? Auttaisiko 4 h tai 6 h rajoitus paikkojen säilymistä vieraspysäköintiin, vai kannatatko aikarajaamattomia paikkoja?

 

Kukin pysäköintipaikka merkitään molemmin puolin P-merkillä: pysäköinti alkaa, pysäköinti päättyy. Koska pihakadun yhtenä tavoitteena on tehdä alueesta entistä viihtyisämpi, koetetaan pysäköintipaikkojen määrä pitää maltillisena. Huomaatko kartasta paikan johon pysäköinti ei mielestäsi ole sopivaa?

Miksi Anttilanmäelle haluttiin pihakatu?

 

Asukasyhdistys teki vuonna 2019 laajan kyselyn, ja tulevan pihakadun alueella asuvista 80 % kannatti pihakatua (loput eivät joko ottaneet kantaa tai eivät kannattaneet). Tämän kyselyn jälkeen kaupunki vihdoin suostui muuttamaan Anttilanmäen pihakatualueeksi. Mitä hyötyä pihakadusta siis on ja miksi sitä niin kovasti tänne toivottiin?

 

Asuinalueemme on muodostunut aikana, jolloin kaduilla ei ollut autoliikennettä. Siksi kadut ovat kapeita eikä niille mahdu jalkakäytävää. Kapeat, sokkeloiset kadut ovat toki tärkeä osa alueen viehätystä, mutta liikenneturvan kannalta ne ovat riski, etenkin kun junalla töissä käyvät ovat alkaneet käyttää kadunvarsiamme parkkipaikkana työpäivän aikana. 

 

Talvella aurauksen luomat lumivallit katujen reunoilla kaventavat niitä entisestään. Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja toisaalta vanhempia ihmisiä, mm. Anttilankatu 1:n Senioritalon asukkaita rollaattoreineen.

 

Onneksi juuri Anttilanmäen kaltaisia asuinalueita varten on olemassa liikenneratkaisu: pihakatu. Se tarkoittaa aluetta, jossa ajonopeutta on rajoitettu 20 kilometriin tunnissa (nykyään 30 km/h) ja jossa autot ja pyörät väistävät kävelijöitä.

 

Osa Anttilanmäen kaduista on ollut jo vuodesta 2012 pihakatualuetta, ja asukkaat ovat olleet siihen tyytyväisiä.

Aluettamme ei ole tarkoitettu muualla asuvien työmatkalaisten ilmaiseksi parkkipaikaksi, mutta valitettavasti tällä hetkellä katujamme tukkimassa on paljon ulkopuolisten autoja. Joillain kaduilla on aamuisin oikea ralli kun junalla Helsinkiin lähtevät etsivät ilmaista parkkipaikkaa päivän ajaksi. 

 

Pihakadulla pysäköinti on sallittua vain merkityillä paikoilla, ja ne on tarkoitettu alueella asuvien vieraspysäköintiin sekä huoltoajoon. Tiiviillä puutaloalueella paloautojen ja ambulanssien esteetön liikkuminen on ensiarvoisen tärkeää.

Pihakatualueen liikenteen ohjaussuunnitelmat: