top of page

Edistä luonnon monimuotoisuutta ja tee pihastasi perhosparatiisi

Anttilanmäellä vuosia asunut maisema-arkkitehti Göran Johnson kirjoitti jo vuonna 2002 alueen asukkaille ohjeen kuinka rakentaa perhos- ja pölyttäjäystävällinen puutarha. Hän koosti myös erinomaisen luettelon perhosia ja mehiläisiä houkuttelevista kasveista. Koko puutarhan ei tarvitse olla teeman mukainen, vaan jo pelkkä puutarhan yhden kulman muokkaaminen tai muutaman listalta löytyvän kasvilajin istuttaminen riittää hyvin. Internetistä löytyy paljon oppaita ja neuvoja hyönteisille suotuisan puutarhan kehittämiseksi, samoin kuvia Johnsonin listaamista kasveista. Luonnon monimuotoisuutta tukemalla voi pihastasi tulla samalla myös ihmisille viihtyisämpi ja arvokkaampi!

 

 

 

Kukkasia perhosille, kimalaisille ja mehiläisille

Göran Johnson / 2002

Anttilanmäellä on leuto ilmasto, koska asuinalueemme sijaitsee Salpausselän eteläpuolella. Kookkaiksi kasvaneet vanhat puutarhat hedelmäpuineen ja pensaineen parantavat entisestään pienilmastoa. Monet hyönteiset ja pikkulinnut viihtyvät tällaisessa ympäristössä.

Perhoset eivät ainoastaan rikastuta puutarhaelämyksiämme. Monet hyönteislajit, mehiläiset, kimalaiset, päivä- ja yöperhoset houkuttelevat lintuja paikalle. Ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja ylläpitävät ekologista tasapainoa Anttilanmäellä. Hyönteisiä syövät pikkulinnut pitävät puutarhan tuholaiset kurissa. Myös monet hyönteiset ovat petoeläimiä. Jos suosimme lajirikkautta puutarhassa, emme tarvitse kemiallisia torjunta-aineita tuholaisten hävittämiseen. Tehkäämme siis kaikkemme, jotta rikastuttaisimme kaunista miljöötämme lintujen, perhosten, kimalaisten ja muiden hyönteisten avulla. 

Perhoset ja mehiläiset käyttävät kasveja ravintonaan keräämällä niistä mettä ja siitepölyä. Hyönteisten toukat elävät kasveilla ja syövät niitä. Kasvit taas tarvitsevat hyönteisiä pölyttämiseen, joita houkutellaan värikkäillä ja tuoksuvilla kukilla. Monet perhoskukat ja mehikasvit tuoksuvat aromaattisilta ja niitä käytetään maustekasveina. 

Perhoskukat kasvavat parhaiten aurinkoisella, lämpimällä ja kuivalla kasvupaikalla, jonka maaperä on multainen, usein kalkkipitoinen. Jos on kiinnostunut perhos- ja mehiläispuutarhan perustamisesta, mutta maaperä onkin kylmä tai savinen, voi valita aurinkoisen kohdan ja rakentaa siihen koholla olevan sorapenkin mullasta johon on lisätty dolomiittikalkkia ja näin saada hienon ympäristön perhosille. Vielä muutama suuri kivi auttaa varastoimaan auringon lämpöä.

Alla on luettelo perhos- ja mehiläiskasveista, jotka sopivat Anttilanmäelle. Useat niistä jo löytyvätkin alueeltamme, varsinkin vanhoista puutarhoista. 

(Käännös Maija, alkuperäinen teksti ruotsin kielellä) 

 

VÄXTER FÖR FJÄRILAR, HUMLOR OCH BIN

Anttilanmäki, på sydsluttningen av Salpausselkä, har vi ett milt lokalklimat. De uppvuxna gamla trädgårdarna med fruktträd och häckar hjälper till att förbättra klimatet. I denna miljö trivs många insekter och småfåglar. Fjärilar och bin berikar inte bara upplevelserna i våra trädgårdar. En artrikedom av insekter – bin, humlor, dag- och nattfjärilar m fl – skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv. De ökar den biologiska mångfalden och bidrar till att balansera Anttilanmäki som ekosystem. Småfåglar, som är beroende av en variation av insekter, hjälper till att hålla trädgårdens skadegörare i schack. Också många insekter är rovdjur.  Med en stor artmångfald kunde behovet att använda kemiska bekämpningsmedel i våra trädgårdar minskas till nära nog nollnivå. Vi bör därför göra allt för att berika vår vackra miljö med småfåglar, fjärilar, humlor, bin och andra insekter. 

Fjärilar och bin är beroende av värdväxter för att samla nektar, pollen och växtsafter. Växterna utgör livsmiljö och näringskälla för insekternas larver. Många växter behöver insekter för sin pollinering. Växterna lockar med blomfärg och dofter. Flertalet värdväxter trivs bäst i solig, varm och torr miljö med mullrik, ofta kalkrik, jordmån. Många fjärils- och biväxter är aromatiska och är också kryddväxter. 

Om man vill anlägga en plantering för fjärils- och biväxter, där marken är kall eller lerig, kan man i ett soligt läge bygga upp en förhöjd grusbädd med inblandning av mull och dolomitkalk och på så sätt skapa en god miljö för dem. Några stora stenar hjälper till att magasinera solens värme.


Här följer en lista med fjärils- och biväxter lämpliga för Anttilanmäki. Flertalet finns redan någonstans i vårt område, särskilt i de gamla trädgårdarna.

bottom of page