Rakennusperinteen vaalija

Asukasyhdistys pyrkii osaltaan edistämään laadukasta rakennettua ympäristöä niin korjaus- ja muutosrakentamisen kuin uudisrakentamisenkin osalta. Eräs keskeinen osa-alue on rakennusperinne, johon liittyy monia tyylillisiä aikakaussidonnaisia tekijöitä. Anttilanmäen rakennuskanta on vanhimmillaan jo noin satavuotiasta, joskaan näin vanhoja rakennuksia ei ole kovin paljon.

Rakentaminen

Asukasyhdistyksellä on Rakennetun ympäristön työryhmä. Sen vetäjä on Ari-Pekka Lauhakari, johon kannattaa olla yhteydessä näissä kysymyksissä. Ari-Pekan sähköposti on ap.lauhakari@gmail.com

Tässä muutamia käyttökelpoisia pdf-dokumentteja ladattavaksi.

Avustusta!

Tiesitkö että koska Anttilanmäki on suojeltu alue, voit saa Ely-keskukselta avustusta rakennusperinteen hoitoon? Avustusta myönnetään yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen.

Muut linkkivinkit perinnerakentamiseen: