Kaavoituksessa tiiviisti mukana

Asukasyhdistyksen toiminta-alueella on viime vuosina toteutunut paljon merkittäviä kaavahankkeita ja liikennöintiin liittyviä ratkaisuja. Yhdistys on ollut erittäin aktiivisesti niissä mukana ja tehnyt jopa kaavavalituksia aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Nykyinen asemakaava

1980-1990 luvuilla Anttilanmäellä oli voimassa pientalokaava, joka ei suojellut rakennusten säilymistä ja suuri rakennusoikeus houkutteli purkamaan vanhoja taloja. Asukasyhdistys teki aloitteita kulttuurihistoriallista ympäristöä ja rakennuksia suojelevan asemakaavan laatimiseksi Anttilanmäen alueelle jo 1990-luvulla. Kesti melkein 20 vuotta, ennen kuin tämä toive toteutui.  Uutta asemakaavaa laadittiin vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden kanssa ja kaavaprosessia onkin pidettävä onnistuneena.

Anttilanmäen nykyinen asemakaava sai lainvoiman 2010. Kaavan mukaan kaikkeen rakentamiseen tarvitaan lupa.

 

Asukasyhdistys pitääkin suojelukaavaa ja sen yhteydessä vahvistettua rakentamistapaohjetta tärkeimpänä rakennuskannan ja ympäristön säilyttämisen takeena, johon asukkaat ja rakennusvalvonta voivat vedota.

Liikenne- ja kaava-asioita hoitaa yhdistyksen Kaava- ja  liikennetyöryhmä, jonka puheenjohtaja on DI Erkki Rope. Ota yhteyttä näissä asioissa

sähköpostilla erkkirope@gmail.com tai soita 050-5287936.

Pihakatu halutaan
Anttilanmäelle

AJANKOHTAISTA. Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys tekee nyt asukaskyselyä pihakatu-merkinnästä Anttilanmäen kapeille kujille. Pihakatu lisäisi sekä kävelijöiden että pyöräilijöiden turvallisuutta. Lisäksi pysäköinti voidaan toteuttaa merkityillä paikoilla. 

Matkakakeskus tuo liityntäpysäköintiä Anttilanmäen ahtaille kaduille, mikä vaarantaa kadulla liikkujien turvallisuutta ja aiheuttaa häiriötä.

Alueella on kahdella kohtaa järjestetty pihakatukokeilu. Tulokset ovat olleet asukkaiden ja liikennesuunnittelijoiden mielestä hyvät. 

Yhdistyksen pihakatualoite tehtiin jo 2011. Kaupunki päätti silloin, että pihakadun kannatuksen on oltava kadun varren asukkaiden keskuudessa 80 %, jotta asiaa alettaisiin tutkia. Vaatimus on kova, koska yleensä korkeintaan 60 % talouksista vastaa kyselyihin. 

Näytetään, että anttilanmäkeläiset ovat poikkeus: käydään kaikki äänestämässä osoitteessa bit.ly/Pihakatukysely !

  • Anttilanmäki-Kittelan asukasyhdistys
  • Anttilanmäki-Kittelan asukasyhdistys