Kaavoituksessa tiiviisti mukana

Asukasyhdistyksen toiminta-alueella on viime vuosina toteutunut paljon merkittäviä kaavahankkeita ja liikennöintiin liittyviä ratkaisuja. Yhdistys on ollut erittäin aktiivisesti niissä mukana ja tehnyt jopa kaavavalituksia aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Nykyinen asemakaava

1980-1990 luvuilla Anttilanmäellä oli voimassa pientalokaava, joka ei suojellut rakennusten säilymistä ja suuri rakennusoikeus houkutteli purkamaan vanhoja taloja. Asukasyhdistys teki aloitteita kulttuurihistoriallista ympäristöä ja rakennuksia suojelevan asemakaavan laatimiseksi Anttilanmäen alueelle jo 1990-luvulla. Kesti melkein 20 vuotta, ennen kuin tämä toive toteutui.  Uutta asemakaavaa laadittiin vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden kanssa ja kaavaprosessia onkin pidettävä onnistuneena.

Anttilanmäen nykyinen asemakaava sai lainvoiman 2010. Kaavan mukaan kaikkeen rakentamiseen tarvitaan lupa.

 

Asukasyhdistys pitääkin suojelukaavaa ja sen yhteydessä vahvistettua rakentamistapaohjetta tärkeimpänä rakennuskannan ja ympäristön säilyttämisen takeena, johon asukkaat ja rakennusvalvonta voivat vedota.

Liikenne- ja kaava-asioita hoitaa yhdistyksen Kaava- ja  liikennetyöryhmä, jonka puheenjohtaja on Ari-Pekka Lauhakari. Ota yhteyttä näissä asioissa ap.lauhakari@gmail.com 

Pihakatu tulee
Anttilanmäelle

Asukasyhdistys teki kaduittain kyselyn pihakadun kannatuksesta v. 2019. 80 %:n kannatus toteutui ja kaupunki päätti toteuttaa pihakatualueen käynnistämällä sen suunnittelun. Sen toteutus valmistuu kesään mennessä.

 

Yhdistyksen pihakatualoite tehtiin jo 2011. Kaupunki päätti silloin, että pihakadun kannatuksen on oltava kadun varren asukkaiden keskuudessa 80 %, jotta asiaa alettaisiin tutkia. Alueella on kahdella kohtaa järjestetty pihakatukokeilu. Tulokset ovat olleet asukkaiden ja liikennesuunnittelijoiden mielestä hyvät ja näillä alueilla pihakatumerkintä on jäänyt pysyväksi.

Moisionkadun kaavoitus

Moisionkadun kaavoitus

Moisionkadun pohjoispuolen kaavoitus on vireillä ja aloitusvaiheessa. Yhdistys osallistuu aloitusvaiheeseen pyrkien  saamaan kirjauksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) tulevista vaikuttamistilaisuuksista ennen kaavaluonnosten valmistumista.