top of page

Kaavoituksessa tiiviisti mukana

Asukasyhdistyksen toiminta-alueella on viime vuosina toteutunut paljon merkittäviä kaavahankkeita ja liikennöintiin liittyviä ratkaisuja. Yhdistys on ollut erittäin aktiivisesti niissä mukana ja tehnyt jopa kaavavalituksia aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Nykyinen asemakaava

1980-1990 luvuilla Anttilanmäellä oli voimassa pientalokaava, joka ei suojellut rakennusten säilymistä ja suuri rakennusoikeus houkutteli purkamaan vanhoja taloja. Asukasyhdistys teki aloitteita kulttuurihistoriallista ympäristöä ja rakennuksia suojelevan asemakaavan laatimiseksi Anttilanmäen alueelle jo 1990-luvulla. Kesti melkein 20 vuotta, ennen kuin tämä toive toteutui.  Uutta asemakaavaa laadittiin vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden kanssa ja kaavaprosessia onkin pidettävä onnistuneena.

Anttilanmäen nykyinen asemakaava sai lainvoiman 2010. Kaavan mukaan kaikkeen rakentamiseen tarvitaan lupa.

 

Asukasyhdistys pitääkin suojelukaavaa ja sen yhteydessä vahvistettua rakentamistapaohjetta tärkeimpänä rakennuskannan ja ympäristön säilyttämisen takeena, johon asukkaat ja rakennusvalvonta voivat vedota.

Liikenne- ja kaava-asioita hoitaa yhdistyksen Kaava- ja  liikennetyöryhmä.

Moisionkadun kaavoitus

Moisionkadun kaavoitus

Moisionkadun pohjoispuolen kaavoitus on vireillä ja aloitusvaiheessa. Yhdistys osallistuu aloitusvaiheeseen pyrkien  saamaan kirjauksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) tulevista vaikuttamistilaisuuksista ennen kaavaluonnosten valmistumista.

Anttilanmäki on nyt pihakatualuetta

Yhdistyksen pihakatualoite tehtiin jo 2011. Asukasyhdistys teki kaduittain kyselyn pihakadun kannatuksesta v. 2019. 80 %:n kannatus toteutui ja kaupunki päätti toteuttaa pihakatualueen käynnistämällä sen suunnittelun. Muutos pihakatualueeksi tapahtui kevään 2021 aikana.

bottom of page