top of page
pihakatu.jpg

Anttilanmäki on pihakatu-aluetta

Anttilanmäki muuttuu pihakatualueeksi kevään 2021 aikana. Miten päätös Anttilanmäen muuttamisesta pihakatualueeksi tehtiin?

Liikenneinsinööri Matti Heikkinen on tehnyt 4.3.2021 viranhaltijapäätöksen Anttilanmäkeä koskevasta liikenneohjaussuunnitelmasta (Pihakatu).

Asukasyhdistyksen vuonna 2019 tekemän kyselyn perusteella pihakadun alueella asuvista 80 prosenttia kannatti pihakatua. Loput 20 prosenttia eivät joko halunneet ottaneet kantaa tai eivät kannattaneet. Kaikki kyllä-äänet, joihin liittyi joitain ehtoja esim. pysäköintiin liittyen, tulkittiin ei-ääniksi, sillä yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa pihakadun liikennesääntöihin. Kyselyn perusteella Lahden kaupunki päätti muuttaa Anttilanmäen pihakatualueeksi.

Anna palautetta pihakadusta

Pihakatu muuttaa asukkaiden arkea ja saattaa aiheuttaa mm. pysäköintihaasteita. Ruusuja ja risuja pihakadusta voit lähettää asukasyhdistykselle osoitteeseen asukasyhdistys@anttilanmaki.fi. Yritetään yhdessä löytää ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin.

Pihakatu tekee Anttilanmäestä turvallisemman ja viihtyisämmän

Pihakatualueen liikenteen ohjaussuunnitelmat:

Asuinalueemme on muodostunut aikana, jolloin kaduilla ei ollut autoliikennettä. Siksi kadut ovat kapeita eikä niille mahdu jalkakäytävää. Kapeat, sokkeloiset kadut ovat tärkeä osa alueen vetovoimaa, mutta liikenneturvallisuuden kannalta ne ovat riski.  Talvella aurauksen aiheuttamat lumivallit katujen reunoilla kaventavat niitä entisestään. Tiiviillä puutaloalueella paloautojen ja ambulanssien esteetön liikkuminen on ensiarvoisen tärkeää. Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja toisaalta vanhempia ihmisiä.

 

Pihatu tarkoittaa tarkoittaa aluetta, jossa ajonopeutta on rajoitettu 20 kilometriin tunnissa ja jossa autot ja pyörät väistävät kävelijöitä. Osa Anttilanmäen kaduista on ollut jo vuodesta 2012 pihakatualuetta, ja asukkaat ovat olleet siihen tyytyväisiä.​

Pihakadulla pysäköinti on sallittua vain merkityillä paikoilla, ja ne on tarkoitettu alueella asuvien vieraspysäköintiin sekä huoltoajoon. Neljän tunnin aikarajoituksen tarkoituksena on mm. estää alueella havaittua runsasta liityntäpysäköintiä. 

bottom of page